Турнир Покрытие # круга Дата Победитель Проигравший 1 2 Тотал H2H Счет
Chennai Hard Q4 2018.02.11 Abhinav Sanjeev Shanmugam Nikola Cacic H2H W/O
Chennai Hard Q2 2018.02.10 Nikola Cacic Suraj R Prabodh H2H 63 75
Budapest Hard Q4 2018.02.05 Kevin Krawietz Nikola Cacic H2H 62 67(5) 76(2)
Budapest Hard Q2 2018.02.04 Nikola Cacic Yannick Jankovits H2H 64 61
Budapest Hard Q1 2018.02.03 Nikola Cacic Peter Makk H2H 64 75