Турнир Покрытие # круга Дата Победитель Проигравший 1 2 Тотал H2H Счет
Zhuhai Hard Q2 2018.03.04 Mikhail Elgin Edan Leshem H2H 64 63
Santiago Clay Q1 2018.03.03 Edan Leshem Marin Draganja H2H 46 21 Ret'd
Yokohama Hard R32 2018.02.26 Jason Kubler Edan Leshem H2H 63 16 63
Kyoto Hard R32 2018.02.21 Tobias Kamke Edan Leshem H2H 62 62
Koblenz Hard R32 2018.01.17 Dmitry Popko Edan Leshem H2H 63 57 63